Městský úřad

Projekty podpořené EU

Výpis článků

2024 - "118_Havlíčkův Brod_IT vybavení pro stavební úřad – počet balíčků 10"

2024 - "Místní energetická koncepce města Havlíčkův Brod"

2024 - "Stará radnice Havlíčkův Brod - 4. etapa rekonstrukce"

2023 - "Stavební úpravy Základní školy V Sadech"

2023 - "Havlíčkův Brod Územní plán - jednotný standard"

2023 - "Odborné učebny základní školy Konečná, Havlíčkův Brod"

2023 - "Zelená střecha ZŠ Wolkerova, Havlíčkův Brod"

2023 - "Zelená střecha ZŠ Nuselská, Havlíčkův Brod"

2023 - "Mokřady Frantalský Šprunk na pozemku parc. č.449/1 v k.ú.Termesivy"

2023 - "Liniová výsadba v k.ú. Havlíčkův Brod – od Soprovy kaple po samotu u Jůzlů"

Rekonstrukce malé vodní nádrže na pozemku parc. č. 454 v k. ú. Perknov

Rekonstrukce požární nádrže v Termesivech

Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Havlíčkův Brod

Vybudování MŠ Havlíčkův Brod Konečná

Denní stacionář Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rekonstrukce chodníků – lokalita Výšina, Havlíčkův Brod

Nová multifunkční učebna na ZŠ Štáflova

Rekonstrukce chodníků - ul. Kokořínská a Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod

Nová učebna ZŠ Konečná – brána do světa jazyků

Komunitní plánování sociálních služeb v letech 2017 – 2019

Postranní menu