Odpady a svoz odpadů

Změněno Název a anotace
12.01.2023 Informace o dočasném pozastavení výdeje nádob pro papír a plast ve sběrném dvoře Technických služeb Havlíčkův Brod
09.01.2023 Předcházení vzniku a recyklace malých odpadních baterií (akumulátorů)
25.11.2022 Dotřiďování objemného odpadu na sběrném dvoře
14.11.2022 Jízdní řády svozu odpadů pro rok 2023
9.11.2022 Nové společné stání pro separační kontejnery a kontejnery SKO
24.10.2022 Sestavení veřejných separačních stání v Havlíčkově Brodě k 30.9.2022
22.9.2022 Proběhlo mytí hnědých a žlutých kontejnerů ve veřejných separačních stáních
22.9.2022 Informace o úpravách veřejných separačních stání ve Šmolovech, Občinách u Šmolov, Dolním Papšíkově, kolem ulice Čechova a pod letištěm v Havlíčkově Brodě od 1. listopadu 2022
16.8.2022 Jízdní řády svozu odpadů 2022 - aktualizace [PDF, 725 kB]
16.8.2022  Vstup na sběrné dvory s odpadovou kartou [PDF, 1,3 MB] 
8.8.2022  Nejčastější dotazy a odpovědi z oblasti nakládání s komunálními odpady [PDF, 239 kB] 
3.8.2022  Dočasné změny v systému nakládání s odpady od občanů z důvodu pandemie SARS-CoV-2 [PDF, 102 kB] 
3.8.2022  Změny provozu sběrného dvora Reynkova a velkoobjemových kontejnerů přistavovaných na 64 míst [PDF, 114 kB] 
3.8.2022  Sběr jedlých olejů a tuků z domácností [PDF, 348 kB] 
3.8.2022  Do sběrných dvorů pouze s odpadovou kartou a občanským průkazem [PDF, 266 kB] 
3.8.2022  S jakými odpady do sběrných dvorů? [PDF, 296 kB] 
3.8.2022  Informace o odpadové kartě pro vstup do sběrných dvorů města [PDF, 164 kB] 
4.7.2022  První zkušenosti s odpadovými kartami na sběrných dvorech [PDF, 418 kB] 
24.6.2022  Rušení nádob na papír a plast v Perknově [PDF, 297 kB] 
21.6.2022  Nepořádek v hnědých kontejnerech pro rostlinné odpady! [PDF, 483 kB] 
15.6.2022  První svoz nádob pro papír a plast v lokalitě Letná a Rozkoš [PDF, 568 kB] 
24.5.2022  KAM a JAK s rostlinnými odpady z domácností a zahrad? [PDF, 1,7 MB] 
9.5.2022  Jak probíhal výdej nádob pro třídění v domácnosti v lokalitě Rozkoš [PDF, 143 kB] 
26.4.2022  Informace o zrušení traktorového svozu objemného odpadu ve městě [PDF, 91 kB] 
14.4.2022  Leták ke třídění a sběru papíru a plastů v lokalitách Letná, Ledečská, Rozkoš [PDF, 1,5 MB] 
11.4.2022  První svoz nádob pro papír a plast v lokalitě Jihlavská a Humpolecká [PDF, 741 kB] 
16.3.2022  Systém door to door ve městě Havlíčkův Brod [PDF, 288 kB] 
8.3.2022  Příručka k základním povinnostem živnostníků podle nového zákona o odpadech [PDF, 1 MB] 
7.3.2022  Informace o odpadovém hospodářství města Havlíčkův Brod za rok 2021 [PDF, 424 kB] 
14.2.2022  Letáček ke třídění a sběru papíru a plastu v lokalitách Jihlavská a Humpolecká [PDF, 502 kB] 
10.1.2022  První svoz papíru a plastu z domácností ve Šmolovech a Čechovce [PDF, 708 kB] 
2.12.2021  Jak probíhal výdej nádob na třídění odpadů ve Šmolovech a v Čechovce [PDF, 291 kB]
29.11.2021  Výdej nádob na třídění papíru a plastů pro Šmolovy, Dolní Papšíkov, lokalitu "Čechova" a "pod letištěm" [PDF, 117 kB] 
24.11.2021  Aktuální informace o vývoji množství odpadů uložených na skládku a množství vytříděných odpadů [DOCX, 46 kB] 
15.11.2021  Oznámení zrušení separačního stání na Žižkově v ulici Roháče z Dubé [PDF, 480 kB]
9.11.2021  Historicky první svoz papíru a plastu z domácností v Perknově [PDF, 784 kB] 
20.10.2021  Jak probíhal výdej nádob na třídění odpadů v domácnostech v Perknově [PDF, 432 kB] 
4.10.2021  Výdej nádob na třídění papíru a plastů pro Perknov [PDF, 114 kB] 
29.9.2021  Informační kampaň "Modernizace odpadového hospodářství města" [PDF, 654 kB] 
16.8.2021  Průběžné výsledky po snížení četnosti svozu popelnic a nepořádek u nich [PDF, 321 kB] 
21.6.2021  První výsledky po snížení četnosti svozu občanských popelnic a zvýšení četnosti odvozu separovaného odpadu [PDF, 170 kB] 
17.6.2021  Kam s ní? [PDF, 358 kB]
26.4.2021  Nepořádek v separačních stáních [PDF, 305 kB]
5.11.2020  QR kódy na popelnicích - informace pro občany  [PDF, 961 kB]
29.9.2020  Změny v odpadovém hospodářství města [PDF, 431 kB] 
27.7.2020  Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky a jiná elektrozařízení? [PDF, 402 kB] 
23.7.2020  Bezplatný zpětný odběr PNEU [PDF, 487 kB] 
2.7.2020  Nové separační kontejnery kombinované s výdejem [PDF, 580 kB] 
24.4.2020  Jak kompostovat doma v bytě? Jde to i bez zápachu!  [PDF, 455 kB]
22.4.2020  Kam s nefunkční "žárovkou"? [PDF, 383 kB] 
6.4.2020  Jak na vlastní kompost [PDF, 99 kB] 
2.4.2020  Detailní popis opatření při nakládání s komunálním odpadem při pandemii SARS-CoV-2 ze strany občanů [PDF, 508 kB] 
13.1.2020  Jak při nákupu poznat opravitelný výrobek? [PDF, 357 kB] 
12.6.2019  Kompostéry občanům města [PDF, 200 kB] 
25.2.2019  Co kam patří? (separace pro každého) [PDF, 717 kB] 
22.2.2019  Jak se legálně zbavit autovraku [PDF, 441 kB] 
22.2.2019  Zpětný odběr použitých elektrozařízení  [PDF 499 kB]
19.12.2018  Problematika větví - zahradního odpadu [PDF, 339 kB] 
27.7.2018  Leták vydávaný občanům společně s kompostéry - jak kompostovat a předcházet vzniku i dalších odpadů [DOCX, 158 kB] 
4.1.2018  Sdělení MŽP k posunutí termínu spuštění elektronického ohlašování přepravy nebezpečných odpadů od 2. 5. 2018 [PDF, 515 kB] 
18.12.2017  Jak zatočit s vánočními odpady? [PDF, 1,4 MB] 
14.11.2017  Sdělení ke zpětnému ohlášení přepravy nebezpečných odpadů realizovanému po 1. lednu 2017 [PDF, 204 kB] 
16.6.2017  Jak přecházet vzniku odpadů - včetně domácího kompostování [PDF, 410 kB] 
27.2.2017  Plán odpadového hospodářství města 2017 - 2021 [PDF, 1,5 MB] 
7.12.2016  Jak správně třídit [PDF, 76 kB] 
7.12.2016  Jak správně kompostovat na kompostu nebo v kompostéru [PDF, 727 kB] 
7.12.2016  Komunitní kompostování [PDF, 434 kB] 
7.12.2016  Kam s použitými oděvy, obuví, přikrývkami...? [PDF, 217 kB] 
7.12.2016  Jak má vypadat elektrozařízení určené ke zpětnému odběru - kompletnost  [PDF, 136 kB]
24.10.2016  Používání identifikačních čísel provozoven (IČP) při ohlašovacích a evidenčních povinnostech podle zákona odpadech [PDF, 308 kB] 
24.10.2016  Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina 
24.10.2016  Aktuální seznam zařízení provozovaných dle § 14 odst. 1 a 2 zákona O odpadech 
7.12.2016  Nepořádek [PDF, 349 kB]
7.12.2016  Jak na černé skládky [DOCX, 117 kB] 

Postranní menu