Odpady a svoz odpadů

Změněno Název a anotace  
16.11.2023 Jak dopadl veřejný rozbor směsného komunálního odpadu na Havlíčkově náměstí?  
7.2.2023 Co je v nakládání s odpady špatně?  
8.8.2022  Nejčastější dotazy a odpovědi z oblasti nakládání s komunálními odpady [PDF, 239 kB]   
3.8.2022  Dočasné změny v systému nakládání s odpady od občanů z důvodu pandemie SARS-CoV-2 [PDF, 102 kB]   
26.4.2022  Informace o zrušení traktorového svozu objemného odpadu ve městě [PDF, 91 kB]   
8.3.2022  Příručka k základním povinnostem živnostníků podle nového zákona o odpadech [PDF, 1 MB]   
24.11.2021  Aktuální informace o vývoji množství odpadů uložených na skládku a množství vytříděných odpadů [DOCX, 46 kB]   
29.9.2021  Informační kampaň "Modernizace odpadového hospodářství města" [PDF, 654 kB]   
2.4.2020  Detailní popis opatření při nakládání s komunálním odpadem při pandemii SARS-CoV-2 ze strany občanů [PDF, 508 kB]   
22.2.2019  Jak se legálně zbavit autovraku [PDF, 441 kB]   
19.12.2018  Problematika větví - zahradního odpadu [PDF, 339 kB]   
27.2.2017  Plán odpadového hospodářství města 2017 - 2021 [PDF, 1,5 MB]   
24.10.2016  Používání identifikačních čísel provozoven (IČP) při ohlašovacích a evidenčních povinnostech podle zákona odpadech [PDF, 308 kB]   
24.10.2016  Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina   
24.10.2016  Aktuální seznam zařízení provozovaných dle § 14 odst. 1 a 2 zákona O odpadech   
7.12.2016  Nepořádek [PDF, 349 kB]  
7.12.2016  Jak na černé skládky [DOCX, 117 kB]   

Postranní menu