Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - základní organizaceNázev: Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - základní organizace
Sídlo: Havlíčkova 2852, 580 01 Havlíčkův Brod
Organizační forma: občanské sdružení
IČ: 75035944
Bankovní spojení:  
Statutární zástupce: Jiřina Božková, předseda
Telefon / Fax: 732 285 587
E-mail:  
Web:  
Další kontakt: Kontaktní osoba: Marie Dvořáková

Charakteristika organizace

Svaz postižených civilizačními chorobami sdružuje zdravotně postižené občany civilizačními chorobami, dlouhodobě a trvale nemocné. Déle sdružuje jejich rodinné příslušníky, přátele a další fyzické osoby, mající zájem o spolupráci. Činnost Svazu postižených civilizačními chorobami se řídí stanovami, organizačním a jednacím řádem a usnesením volených orgánů.