Telefonní seznam úřadů a organizací města

Organizační složka
Jméno, funkce Telefon E-mail
Starosta
Zbyněk Stejskal
Starosta města
603 974 889
730 184 337
Starosta
Místostarostové
Bc. Libor Honzárek
Místostarosta
606 717 195
Místostarostové
Marie Rothbauerová
Místostarostka
730 832 863
Místostarostové
Ing. Vladimír Slávka
Místostarosta
569 497 106
702 096 603
730 184 342
Místostarostové
Rada města
Ing. Jan Matějka
Člen rady města
720 215 879
Rada města
Mgr. et Mgr. Jan Sojka
Člen rady města
602 610 715
Rada města
PhDr. Ivana Štrossová
Člen rady města
569 499 497
721 456 786
Rada města
Zastupitelstvo města
MUDr. Jindřich Bárta
Člen zastupitelstva města
604 296 578
Zastupitelstvo města
Pavel Duben
Člen zastupitelstva města
725 445 952
Zastupitelstvo města
Ing. Jana Fischerová, CSc.
Člen zastupitelstva města
606 717 194
Zastupitelstvo města
Ing. Vladimír Frič
Člen zastupitelstva města
602 134 446
Zastupitelstvo města
Ing. Tomáš Hermann
Člen zastupitelstva města
603 158 613
Zastupitelstvo města
Ing. Václav Hlaváč
Člen zastupitelstva města
602 205 590
Zastupitelstvo města
MUDr. Magdalena Chvílová Weberová
Člen zastupitelstva města
730 191 026
602 374 062
Zastupitelstvo města
Daniel Chymo
Člen zastupitelstva města
775 077 382
Zastupitelstvo města
Ing. Milan Kašpar, CSc.
Člen zastupitelstva města
606 324 148
Zastupitelstvo města
Jan Kerber, Dis.
Člen zastupitelstva města
731 774 987
Zastupitelstvo města
Mgr. Jan Kletečka
Člen zastupitelstva města
601 348 770
Zastupitelstvo města
Libuše Milichovská
Člen zastupitelstva města
569 433 757
604 774 644
Zastupitelstvo města
Ing. Ivana Mojžyšková
Člen zastupitelstva města
724 928 013
Zastupitelstvo města
Klára Mrkvičková
Člen zastupitelstva města
608 412 000
Zastupitelstvo města
PaedDr. Veronika Prchalová
Člen zastupitelstva města
569 420 868
Zastupitelstvo města
Mgr. Ondřej Rázl
Člen zastupitelstva města
608 646 658
Zastupitelstvo města
Jan Schwarz
Člen zastupitelstva města
774 214 394
Zastupitelstvo města
Mgr. Jan Tecl, MBA
Člen zastupitelstva města
725 893 488
Zastupitelstvo města
Tajemník
Ing. Václav Stejskal
Tajemník úřadu
569 497 103
Tajemník
Personálně mzdové oddělení
Ing. Petra Schwarzová
569 497 233
Personálně mzdové oddělení
Hana Škramovská
569 497 107
Personálně mzdové oddělení
Oddělení útvaru vnitřního auditu
Ing. Iva Kučírková
Vedoucí oddělení
569 497 150
Oddělení útvaru vnitřního auditu
Ing. Jana Matýsová
569 497 145
Oddělení útvaru vnitřního auditu
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Ivana Zukalová
569 497 146
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Oddělení řízení projektů
Ing. Jana Deveci
569 497 139
Oddělení řízení projektů
Ing. Marie Kudrnová
Vedoucí oddělení
569 497 149
Oddělení řízení projektů
Ing. Markéta Míšková
569 497 371
Oddělení řízení projektů
Petra Šromová
569 497 367
Oddělení řízení projektů
Oddělení informatiky
Zbyněk Blažek
569 497 122
Oddělení informatiky
Ing. Tomáš Horáček
Vedoucí oddělení
569 497 120
Oddělení informatiky
Ing. Marek Jokš
569 497 125
Oddělení informatiky
Petr Pecen
569 497 121
Oddělení informatiky
Odbor dopravy
Bc. Martin Stehno
Vedoucí odboru
569 497 300
Odbor dopravy
Úsek dopravně správních agend - evidence vozidel
Stanislav Benc
Evidence vozidel, zkušební komisaři
569 497 311
Úsek dopravně správních agend - evidence vozidel
Bc. Monika Beránková
Evidence motorových vozidel
569 497 306
Úsek dopravně správních agend - evidence vozidel
Jitka Dubnová
Evidence motorových vozidel
569 497 307
Úsek dopravně správních agend - evidence vozidel
Jan Kubát
Evidence vozidel, zkušební komisaři
569 497 303
Úsek dopravně správních agend - evidence vozidel
Mgr. Pavel Petr
Vedoucí úseku, evidence vozidel, zkušební komisaři
569 497 302
Úsek dopravně správních agend - evidence vozidel
Hana Petrová
Evidence motorových vozidel
569 497 305
Úsek dopravně správních agend - evidence vozidel
Michal Šiška
Evidence motorových vozidel
569 497 301
Úsek dopravně správních agend - evidence vozidel
Úsek dopravně správních agend - evidence řidičů
Pavlína Pelikánová, DiS.
Evidence řidičů, řidičské průkazy
569 497 308
Úsek dopravně správních agend - evidence řidičů
Soňa Plíhalová
Evidence řidičů, řidičské průkazy
569 497 304
Úsek dopravně správních agend - evidence řidičů
Bc. Martina Zychová
Přestupky v dopravě
569 497 312
Úsek dopravně správních agend - evidence řidičů
Úsek dopravy a pozemních komunikací
Jiří Bárta
Vedoucí úseku, zvláštní užívání a uzavírky komunikací, dopravní značení
569 497 319
Úsek dopravy a pozemních komunikací
Veronika Nováková
Zvláštní užívání a uzavírky komunikací, dopravní značení
569 497 309
Úsek dopravy a pozemních komunikací
Bc. Jana Sobotková, DiS.
Zvláštní užívání a uzavírky komunikací, dopravní značení
569 497 316
Úsek dopravy a pozemních komunikací
Úsek přestupkového řízení
Robert Dvořák
Vedoucí úseku, přestupky v dopravě
569 497 314
Úsek přestupkového řízení
Jana Honsová
Přestupky v dopravě
569 497 313
Úsek přestupkového řízení
Josef Kočí
Přestupky v dopravě
569 497 315
Úsek přestupkového řízení
Klára Kudlová
Radary, úsekové měření rychlosti, výzvy
703 844 140
Úsek přestupkového řízení
Zuzana Říhová
Radary, úsekové měření rychlosti, výzvy
569 497 324
Úsek přestupkového řízení
Mgr. Petra Stránská
Radary, úsekové měření rychlosti, výzvy
703 844 140
Úsek přestupkového řízení
Bc. Tereza Švecová, DiS.
Radary, úsekové měření rychlosti, výzvy
569 497 350
Úsek přestupkového řízení
Odbor vnějších a vnitřních vztahů
Ing. Eva Prodělalová
Vedoucí odboru
569 497 140
Odbor vnějších a vnitřních vztahů
Úsek kultury a sekretariátu
Ing. Pavlína Mironiuková
569 497 106
Úsek kultury a sekretariátu
Dana Myšičková
569 497 109
Úsek kultury a sekretariátu
Mgr. Zuzana Nevoralová,MBA
tisková mluvčí - vedoucí sekretariátu starosty
569 497 353
Úsek kultury a sekretariátu
Ing. Hana Simandlová
569 497 357
Úsek kultury a sekretariátu
Hana Vydrářová
569 497 105
Úsek kultury a sekretariátu
Úsek správy úřadu a finančních podpor
Ivana Abbrentová
569 497 144
Úsek správy úřadu a finančních podpor
Mgr. Erika Benešová
569 497 141
Úsek správy úřadu a finančních podpor
Petra Čejková
Podatelna
569 497 112
Úsek správy úřadu a finančních podpor
Petra Dolejšová
569 497 142
Úsek správy úřadu a finančních podpor
Jana Matýsová
Vedoucí úseku
569 497 108
Úsek správy úřadu a finančních podpor
Eva Rozínková
569 497 119
Úsek správy úřadu a finančních podpor
Hana Semrádová
Podatelna
569 497 127
Úsek správy úřadu a finančních podpor
Petra Sobotková
569 497 112
Úsek správy úřadu a finančních podpor
Úsek zabezpečení provozu úřadu a krizového řízení
Petr Adam
Vedoucí úseku
569 497 113
Úsek zabezpečení provozu úřadu a krizového řízení
Pavel Kerber
569 497 126
Úsek zabezpečení provozu úřadu a krizového řízení
Pavel Kopic
569 497 126
Úsek zabezpečení provozu úřadu a krizového řízení
Odbor životního prostředí
Ing. Marta Gerthnerová
Vedoucí odboru
569 497 200
Odbor životního prostředí
Úsek technické ochrany
Ing. Renata Horáčková
Odpady v Havlíčkově Brodě
569 497 204
Úsek technické ochrany
Lenka Klofáčová, DiS.
Vyjádření k projektové dokumentaci, administrace
569 497 281
Úsek technické ochrany
Ing. Miluše Ostatnická
Vodní hospodářství - odpadní vody
569 497 209
Úsek technické ochrany
Bc. Marcela Pátková
Vodní hospodářství - podzemní vody
569 497 245
Úsek technické ochrany
Jitka Rakušanová, DiS.
Ochrana ovzduší, ekologická výchova
569 497 241
Úsek technické ochrany
Ing. Karel Ruč
Vedoucí úseku, vodní hospodářství - povrchové vody
569 497 246
Úsek technické ochrany
Bc. Michaela Sobotková
Odpady, pachty rybníků, vyjádření k projektové dokumentaci
569 497 247
Úsek technické ochrany
Beno Trávníček, DiS.
Odpady v Havlíčkově Brodě, trhy řemesel
569 497 201
Úsek technické ochrany
Úsek ochrany přírodních zdrojů
Ivana Dáňová
Vyjádření k projektové dokumentaci, rybářství, trhy řemesel
569 497 248
Úsek ochrany přírodních zdrojů
Jaroslava Koubová, DiS.
Ochrana přírody a krajiny, kácení dřevin
569 497 205
Úsek ochrany přírodních zdrojů
Bc. Gabriela Pertlová
Přestupková řízení, ochrana zvířat
569 497 203
Úsek ochrany přírodních zdrojů
Lenka Rázlová
Ochrana zemědělského půdního fondu
569 497 202
Úsek ochrany přírodních zdrojů
Ing. Miroslav Sobotka
Lesní hospodářství
569 497 206
Úsek ochrany přírodních zdrojů
Bc. Andrea Stejskalová
Myslivost
569 497 207
Úsek ochrany přírodních zdrojů
Mgr. Ing. Monika Žáková
Ochrana přírody a krajiny, škody způsobené živočichy
569 497 208
Úsek ochrany přírodních zdrojů
Odbor rozvoje města
Ing. Josef Beneš
Vedoucí odboru
569 497 130
Odbor rozvoje města
Renáta Borkovcová, DiS.
Úsek státní památkové péče
569 497 138
Odbor rozvoje města
Jitka Kudlová
569 497 131
Odbor rozvoje města
Úsek investiční
Ing. Luboš Duben
569 497 283
Úsek investiční
Martina Kolářová, Dis.
569 497 152
Úsek investiční
Ing. Kateřina Kubátová
569 497 135
Úsek investiční
Renáta Pajerová
569 497 134
Úsek investiční
Ing. Pavel Sláma
Vedoucí úseku
569 497 148
Úsek investiční
Úsek územního plánování a GIS
Ing. Alena Aubusová, Ph.D.
Vedoucí úseku
569 497 132
Úsek územního plánování a GIS
Eva Čejková
569 497 147
Úsek územního plánování a GIS
Ing. Veronika Havlíčková
569 497 137
Úsek územního plánování a GIS
Bc. Jakub Hladík
569 497 280
Úsek územního plánování a GIS
Ing. Milena Kuncířová
569 497 178
Úsek územního plánování a GIS
Stavební úřad
Ing. Ivana Bauerová
569 497 215
Stavební úřad
Josef Dáňa
569 497 217
Stavební úřad
Ing. Petr Hála
569 497 213
Stavební úřad
Ing. Petra Hyžáková
569 497 214
Stavební úřad
Lucie Kučerová
569 497 212
Stavební úřad
Ing. Libor Sochor
Vedoucí odboru
569 497 210
Stavební úřad
Bohumil Veselý
569 497 211
Stavební úřad
Živnostenský úřad
Ing. Lenka Benešová
Vedoucí odboru
569 497 220
Živnostenský úřad
Úsek registrace
Martina Janečková
569 497 223
Úsek registrace
Miroslava Muránská
569 497 226
Úsek registrace
Ing. Petra Pipková
Vedoucí úseku
569 497 224
Úsek registrace
Petra Rutrlová
569 497 225
Úsek registrace
Úsek kontrolní a správní
Bc. Markéta Adamcová
569 497 227
Úsek kontrolní a správní
Bc. Zuzana Mokrá
569 497 228
Úsek kontrolní a správní
Bc. Vladimír Szilva
Vedoucí úseku
569 497 229
Úsek kontrolní a správní
Úsek Czech POINTu a recepce
Andrea Dobrá
569 497 124
Úsek Czech POINTu a recepce
Gabriela Kadlecová
569 497 102
Úsek Czech POINTu a recepce
Ekonomický odbor
Ing. Josef Jukl, MPA
Vedoucí odboru
569 497 230
Ekonomický odbor
Úsek pronájmů a prodejů
Štěpánka Balounová
569 497 364
Úsek pronájmů a prodejů
Petra Bednářová
569 497 272
Úsek pronájmů a prodejů
Lada Beránková
569 497 176
Úsek pronájmů a prodejů
Helena Brečková
569 497 362
Úsek pronájmů a prodejů
Ing. Markéta Firychová
Vedoucí úseku
569 497 177
Úsek pronájmů a prodejů
Ivana Petrlíková
569 497 180
Úsek pronájmů a prodejů
Kateřina Žáková
569 497 365
Úsek pronájmů a prodejů
Úsek evidenčně-právní
Erika Nováková
569 497 174
Úsek evidenčně-právní
Martin Stehno
569 497 273
Úsek evidenčně-právní
Úsek správy daní a poplatků
Ing. Libuše Dvořáková
Vedoucí úseku
569 497 232
Úsek správy daní a poplatků
Lenka Jonáková
569 497 244
Úsek správy daní a poplatků
Petra Kolářová
569 497 243
Úsek správy daní a poplatků
Hana Lýrová
569 497 234
Úsek správy daní a poplatků
Štefánia Pekařová
569 497 237
Úsek správy daní a poplatků
Ing. Nikola Příbramská
569 497 282
Úsek správy daní a poplatků
Eva Raušová
569 497 236
Úsek správy daní a poplatků
Úsek všeobecné účtárny
Daniela Bártová
569 497 179
Úsek všeobecné účtárny
Monika Dočkalová
569 497 310
Úsek všeobecné účtárny
Miroslava Klofáčová
569 497 310
Úsek všeobecné účtárny
Miluše Krpálková
569 497 239
Úsek všeobecné účtárny
Radka Tomšovská
569 497 242
Úsek všeobecné účtárny
Miroslava Tvrdíková
Vedoucí úseku
569 497 231
Úsek všeobecné účtárny
Odbor sociálních věcí a školství
JUDr. Vít Fikar
Vedoucí odboru
569 497 250
Odbor sociálních věcí a školství
Úsek sociálních služeb a prevence
Petra Čapková
Veřejný opatrovník
569 497 270
Úsek sociálních služeb a prevence
Mgr. Petr Fichtner, DiS.
Veřejný opatrovník, institut zvláštního příjemce, výdej receptů a žádanek - návykové látky
569 497 251
Úsek sociálních služeb a prevence
Ing. Lenka Rajdlová
Veřejný opatrovník
569 497 263
Úsek sociálních služeb a prevence
Mgr. Renata Součková, DiS.
Sociální pracovník
569 497 291
Úsek sociálních služeb a prevence
Mgr. Marek Topolovský
Vedoucí úseku, sociální kurátor, výkon samosprávných činností v sociální oblasti
569 497 143
Úsek sociálních služeb a prevence
Úsek sociálně právní ochrany dětí
Mgr. Michaela Janáčková
Výkon sociálně-právní ochrany dětí, kolizní opatrovnictví a opatrovnické spory
569 497 253
Úsek sociálně právní ochrany dětí
Bc. Hana Kopecká
Vedoucí úseku, trestná činnost a přestupky mladistvých a nezletilých, výchovné problémy, kurátor pro mládež
569 497 262
Úsek sociálně právní ochrany dětí
Mgr. Petra KrédlováDiS.
Výkon sociálně-právní ochrany dětí, kolizní opatrovnictví a opatrovnické spory
569 497 254
Úsek sociálně právní ochrany dětí
Eva Kubátová, DiS.
Výkon sociálně-právní ochrany dětí, osvojení a výkon náhradní rodinné péče
569 497 258
Úsek sociálně právní ochrany dětí
Bc. Marie Milichovská
Výkon sociálně-právní ochrany dětí, kolizní opatrovnictví a opatrovnické spory
569 497 260
Úsek sociálně právní ochrany dětí
Bc. Petra Obrtalová
Výkon sociálně-právní ochrany dětí, kolizní opatrovnictví a opatrovnické spory
569 497 261
Úsek sociálně právní ochrany dětí
Bc. Marcela Slavíčková
Výkon sociálně-právní ochrany dětí, kolizní opatrovnictví a opatrovnické spory
569 497 249
Úsek sociálně právní ochrany dětí
Bc. Marcela Šteidlová
Výkon sociálně-právní ochrany dětí, trestná činnost a přestupky mladistvých a nezletilých, výchovné problémy, trestná činnost páchaná na dětech, kurátor pro mládež
569 497 264
Úsek sociálně právní ochrany dětí
Bc. Monika Valecká, DiS.
Výkon sociálně-právní ochrany dětí, kolizní opatrovnictví a opatrovnické spory, osvojení a výkon náhradní rodinné péče
569 497 285
Úsek sociálně právní ochrany dětí
Bc. Soňa Veselá, DiS.
Výkon sociálně-právní ochrany dětí, osvojení a výkon náhradní rodinné péče
569 497 269
Úsek sociálně právní ochrany dětí
Úsek školství
Bc. Petra Hoffmanová
569 497 351
Úsek školství
Bc. Jana Králová
Vedoucí úseku, výkon samosprávných úkolů a státní správy, vyplývajících ze školského zákona - základní a mateřské školy zřizované městem Havlíčkův Brod, Základní umělecká škola J. V. Stamice, AZ Centrum - Středisko volného času
569 497 352
Úsek školství
Marie Švecová
Výkon státní správy vyplývající ze školského zákona, rozpočet finančních prostředků státního rozpočtu, výkaznictví, přestupky na úseku školství
569 497 356
Úsek školství
Odbor evidence obyvatel a matrik
Ing. Dagmar Kruntorádová
Vedoucí odboru
569 497 330
Odbor evidence obyvatel a matrik
Úsek matriky
Bc. Alena Doležalová
569 497 342
Úsek matriky
Ilona Pechová
569 497 341
Úsek matriky
Veronika Staňková
569 497 340
Úsek matriky
Mgr. Šárka Vaňková
Vedoucí úseku
569 497 343
Úsek matriky
Úsek dokladů a evidencí
Jitka Buňatová
569 497 338
Úsek dokladů a evidencí
Lenka Plucnarová, DiS.
569 497 335
Úsek dokladů a evidencí
Šárka Prokopová
569 497 336
Úsek dokladů a evidencí
Irena Švecová
Vedoucí úseku
569 497 334
Úsek dokladů a evidencí
Úsek správní a přestupkové agendy
Ivana Čonková
569 497 332
Úsek správní a přestupkové agendy
Bc. Martina Marková
569 497 331
Úsek správní a přestupkové agendy
Dana Rychtecká
569 497 339
Úsek správní a přestupkové agendy
Marta Stojanová
Vedoucí úseku
569 497 333
Úsek správní a přestupkové agendy