Marie Švecová

Výkon státní správy vyplývající ze školského zákona, rozpočet finančních prostředků státního rozpočtu, výkaznictví, přestupky na úseku školství
Úsek školství