Kontakty

Kde nás najdete

Nová radnice - Havlíčkovo náměstí čp. 57

 • Podatelna a informace
 • Matrika
 • Kanceláře starosty a místostarostů
 • Odbor vnějších a vnitřních vztahů
 • Oddělení útvaru vnitřního auditu
 • Odbor rozvoje města (rozšířen o památkovou péči)
 • Personálně mzdové oddělení

 

V Rámech čp. 1855

 • Recepce - informace, ověřování listin a podpisů, agendy Czech Pointu
 • Pokladna
 • Ekonomický odbor
 • Odbor sociálních věcí a školství
 • Obecní živnostenský úřad
 • Stavební úřad
 • Odbor životního prostředí
 • Oddělení řízení projektů

 

Pražská ulice čp. 2954

 • Odbor dopravy (řidičské průkazy, technické průkazy, přestupky...)
 • Odbor evidence obyvatel a matrik (občanské průkazy, pasy...)
 • Ohlašovna pobytu

 

Hanusovský dům - Havlíčkovo náměstí čp. 56

 • Úsek školství
 • Oddělení informatiky

 

Žižkova ulice čp. 34 - Městská policie

Postranní menu