Úřední deskaKategorie úřední desky

Výpis článků

Zobrazeno 7. 6. 2023 do 22. 6. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. II/350, č. III/3507 a č. III/35013 v k.ú. Havlíčkova Borová, k.ú. Modlíkov a k.ú. Přibyslav

Zobrazeno 7. 6. 2023 do 23. 6. 2023

Oznámení o vydání opatření obecné povahy Změny č.2 ÚP Havlíčkova Borová

Zobrazeno 6. 6. 2023 do 21. 6. 2023

Územní rozhodnutí o umístění stavby - Komunikační propojení ulic Bratříků a Ječná. Havlíčkův Brod - Ječná, Bratříků, 28 řadových dvougaráží, jednosměrná účelová komunikace s chodníkem, parcelace - 4 pozemky pro rodinné domy, související technická infrastruktura

Zobrazeno 6. 6. 2023 do 21. 6. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na části silnic č. II/345 a vybraných místních komunikacích v obci Golčův Jeníkov, dle grafické přílohy

Zobrazeno 6. 6. 2023 do 21. 6. 2023

Záměr prodeje bytové jednotky č.10 v domě čp. 1105 v ulici JIhlavská v Havlíčkově Brodě včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 1105

Zobrazeno 2. 6. 2023 do 19. 6. 2023

Záměr pronájmu části pozemku pozemková parcela číslo 628/121 v k. ú. Havlíčkův Brod konkrétnímu zájemci

Zobrazeno 2. 6. 2023 do 2. 6. 2024

Výzva k přihlášení osob, které jsou v katastru nemovitostí evidované jako osoby oprávněné z věcných břemen, jejichž zápis byl do katastru převzat z bývalé pozemkové knihy, zemských desek nebo železniční knihy, které jsou v katastru zapsány s údaji neumožňujícími jejich dostatečnou identifikaci