Úřední deskaKategorie úřední desky

Výpis článků

od 28. 2. 2024 do 14. 3. 2024

Návrh stanovení záplavového území drobného vodního toku Jitkovský potok, ř. km 0,000 - 7,236

od 27. 2. 2024 do 13. 3. 2024

Územní rozhodnutí o umístění stavby: „V406/407 Kočín - Mírovka, nové vedení 400 kV“

od 27. 2. 2024 do 13. 3. 2024

Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území drobného vodního toku Lučický potok na území Kraje Vysočina v úseku říční kilometr 0,000 - 14,722

od 27. 2. 2024 do 13. 3. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/3443 v obci Dolní Krupá od cca čp. 45 k čp.62, spočívající v instalaci PDZ dle grafické situace (kácení stromů podél komunikace)

od 26. 2. 2024 do 12. 3. 2024

Oznámení zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání: stavba „Polní cesta HC1 a HC3a k. ú. Simtany, Pohled“

od 26. 2. 2024 do 12. 3. 2024

Oznámení o uložení písemnosti - Michal Dominik Popovič, trvale bytem Havlíčkův Brod, Beckovského 1875

od 26. 2. 2024 do 24. 3. 2024

Nabídka nemovitého majetku k prodeji - Správa železnic