Úřední deskaKategorie úřední desky

Výpis článků

od 15. 4. 2024 do 30. 4. 2024

Oznámení o vyhlášenín právního předpisu - OZV - poplatek za komunální odpad

od 15. 4. 2024 do 5. 6. 2024

Dražební vyhláška 33964/N

od 15. 4. 2024 do 30. 4. 2024

Záměr převodu nemovitých věcí - vodohospodářské infrastruktury proti vydaným akciím: Herlify - kanalizační potrubí, Mírovka - odkanalizování, Šmolovy - Havlíčkův Brod, přiváděcí stoka

od 11. 4. 2024 do 26. 4. 2024

Záměr prodeje části pozemku č. 887/3 v k. ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu konkrétním zájemcům

od 11. 4. 2024 do 26. 4. 2024

Záměr směny pozemku č. 1970/44 v k. ú. Havlíčkův Brod ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za část pozemku č. 2824/3 v k. ú. Havlíčkův Brod s konkrétním zájemcem

od 11. 4. 2024 do 16. 5. 2024

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2024

od 10. 4. 2024 do 25. 4. 2024

Doručení oznámení o zahájení stavebního povolení k odběru podzemní vody pro akci „Vrtaná studna“ na pozemku parc. č. 178/8 v k. ú. Boňkov veřejnou vyhláškou z důvodu, že není znám účastník řízení po zemřelé Miloslavě Neuberové