Úřední deskaKategorie úřední desky

Výpis článků

Zobrazeno 1. 2. 2023 do 20. 3. 2023

Dražební vyhláška 11220/N

Zobrazeno 30. 1. 2023 do 14. 2. 2023

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích při vjezdu do parkovacího domů Husova (II.NP) na místní komunikaci číslo 9b v ulici Husova, Havlíčkův Brod a při vjezdu do parkovacího domu u Krajské knihovny (I a II NP) na místní komunikaci číslo 212c v ulici Žižkova, Havlíčkův Brod, dle grafické přílohy

Zobrazeno 30. 1. 2023 do 14. 2. 2023

Doručení oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky a o dodatečném povolení stavby "Nástavba nad garáží u rodinného domu č. p. 2191, ulice Stachanovská, Havlíčkův Brod" veřejnou vyhláškou z důvodu, že není známá adresa účastníků řízení

Zobrazeno 30. 1. 2023 do 8. 3. 2023

Zahájení řízení o Změně č. 3 ÚP Česká Bělá

Zobrazeno 30. 1. 2023 do 8. 3. 2023

Zahájení řízení o Změně č. 2 ÚP Havlíčkova Borová

Zobrazeno 27. 1. 2023 do 6. 2. 2023

Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční dne 6. 2. 2023

Zobrazeno 27. 1. 2023 do 13. 2. 2023

Doručení stavebního povolení stavby "Skladové haly s administrativou TBA - Michalovice" veřejnou vyhláškou z důvodu, že nejsou známi účastníci řízení