Úřední deskaKategorie úřední desky

Výpis článků

Zobrazeno 2. 6. 2023 do 12. 6. 2023

Pozvánka na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční dne 12. 6. 2023

Zobrazeno 2. 6. 2023 do 19. 6. 2023

Oznámení o návrhu OOP a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/34719 v km cca 2,0-4,1 a na silnici č. III/34723 v km cca 2,2-4,5, dále na MK 1c, 2c, 3c, 5c - 12c a na vybraných ÚK ve správním území obce Veselý Žďár, dle grafické přílohy

Zobrazeno 2. 6. 2023 do 19. 6. 2023

Záměr pronájmu části pozemku pozemková parcela 1373 v k. ú. Havlíčkův Brod konkrétnímu zájemci

Zobrazeno 1. 6. 2023 do 16. 6. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. tříd a vybraných MK v katastru obce Štoky, pro stavbu "II/348 Dobronín, průtah", dle grafické situace

Zobrazeno 1. 6. 2023 do 13. 6. 2023

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2023, které se bude konat dne 13. 6. 2023

Zobrazeno 1. 6. 2023 do 22. 6. 2023

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 22. 6. 2023

Zobrazeno 31. 5. 2023 do 15. 6. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/3452, č. III/34610 a vybraných místních komunikacích v Habrech, dle grafické přílohy (XXIII. ročník noční hasičské soutěže)