Úřední deskaKategorie úřední desky

Výpis článků

od 8. 7. 2024 do 23. 7. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/150 ul. Ledečská v Havlíčkově Brodě, spočívající v instalaci PDZ dle schématu

od 8. 7. 2024 do 23. 7. 2024

Oznámení o vydání Změny č. 2 ÚP Květinov

od 8. 7. 2024 do 23. 7. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na vybraných místních komunikacích a silnici II/150 v obci Havlíčkův Brod, dle grafické přílohy („St. úpravy MK - ulic Dobrovského, B. Kobzinové a P. F. Ledvinky, H. Brod“

od 4. 7. 2024 do 19. 7. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. II/344, III/3443, III/34410 a vybraných MK v obci Dolní Krupá, spočívající v instalaci PDZ dle schéma B/2 (rekonstrukce vedení nn pro stavbu „HB, Dolní Krupá, MZS č. p. 118, úprava nn a rekonstrukce VO“)

od 4. 7. 2024 do 19. 7. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/34711, III/34719 a vybraných místních komunikacích v obci Lučice, dle grafické přílohy (z důvodu konání tradiční Lučické pouti)

od 4. 7. 2024 do 19. 7. 2024

Doručení oznámení o zahájení řízení o vydání souhlasu s realizací průzkumného vrtu v rozsahu pozemku parc. č. 727/26 v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu veřejnou vyhláškou z důvodu, že není znám účastník řízení

od 4. 7. 2024 do 19. 7. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v Havlíčkově Brodě v ul. Reynkova, Machačova a Kokořínská, dle grafické přílohy („Oprava povrchu komunikace po havárii plynovodu ul. Reynkova, Havlíčkův Brod“)