Úřední deskaKategorie úřední desky

Výpis článků

Zobrazeno 16. 3. 2023 do 31. 3. 2023

Doručení oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu "ZTV pro 17 RD "U Křížku", k. ú. Zvěstovice, SO.01 - Komunikace, Zvěstovice" veřejnou vyhláškou z důvodu, že účastník řízení není znám

Zobrazeno 16. 3. 2023 do 31. 3. 2023

Záměr pronájmu pozemku pozemková parcela č. 659/4 v katastrálním území Havlíčkův Brod konkrétnímu zájemci

Zobrazeno 16. 3. 2023 do 31. 3. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici první třídy I/34 v cca km 118,880 - 119,160 v Havlíčkově Brodě v místě křižovatky se silnicí II/344 a místní komunikaci ul. Chotěbořská z důvodu rekonstrukce mostu a MK ul. Chotěbořská v rozsahu grafické přílohy

Zobrazeno 16. 3. 2023 do 21. 4. 2023

Dražební vyhláška 26528/M

Zobrazeno 16. 3. 2023 do 6. 4. 2023

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 6. 4. 2023

Zobrazeno 16. 3. 2023 do 5. 4. 2023

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 5. 4. 2023

Zobrazeno 15. 3. 2023 do 30. 3. 2023

Záměr směny pozemků č. 2798/5 a č. 2798/40 v k. ú. Havlíčkův Brod