Úřední deskaKategorie úřední desky

Výpis článků

od 6. 12. 2023 do 21. 12. 2023

Prodloužení platnosti rozhodnutí na stavbu: H. Brod, TS 0013 - TS 0673, vedení kvn, ZOK

od 6. 12. 2023 do 21. 12. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na vybraných silnicích II., III. tříd v působnosti ORP Havlíčkův Brod, dle grafické situace (akce "III/3473 Malčín - Zboží, Oprava silnice")

od 6. 12. 2023 do 21. 12. 2023

Oznámení o návrhu OOP a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 153c ul. V Rámech u č.p. 1855 (na pozemku par.č. 3592/8 v k.ú. Havlíčkův Brod), dle grafické přílohy

od 6. 12. 2023 do 21. 12. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/3456 a vybrané místní komunikaci (okolo kašny) na náměstí T.G.Masaryka v Golčově Jeníkově, dle grafické přílohy (konání vánočních trhů)

od 6. 12. 2023 do 21. 12. 2023

Oznámení o návrhu OOP a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro stanovení místní úpravy provozu: 1. na MK č. 127c ul. Trčkova v Havlíčkově Brodě; 2. na MK č. 95c ul. Pod Radnicí v Havlíčkově Brodě; 3. na MK č. 113c ul. Smetanovo náměstí v Havlíčkově Brodě, dle grafické přílohy

od 6. 12. 2023 do 21. 12. 2023

Stanovení místní úpravy provozu na vybrané VPÚK a silnici č. III/34723 v obci Veselý Žďár od cca čp. 106 směrem k nové zástavbě, spočívající v instalaci SDZ a VDZ dle grafické přílohy

od 5. 12. 2023 do 20. 12. 2023

Vyrozumění účastníků o doplnění odvolacího spisu: Studentské koleje Vysoké školy polytechnické, Jihlava