Úřední deskaKategorie úřední desky

Výpis článků

od 21. 6. 2024 do 8. 7. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na vybraných silnicích II.,III. tříd a místních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod v souvislosti s vyznačením uzavírky a objízdné trasy dle grafické přílohy

od 20. 6. 2024 do 11. 7. 2024

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 11.7.2024

od 20. 6. 2024 do 5. 7. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v Havlíčkově Brodě v ul. Kyjovská, dle grafické přílohy

od 20. 6. 2024 do 5. 7. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v Havlíčkově Brodě v ul. Wolkerova,Zahradnického, Sídliště Pražská, Bratří Čapků, Vančurova, Šubrtova, U Rybníčku a Rozkošská, dle grafické přílohy

od 20. 6. 2024 do 5. 7. 2024

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu silnice I/34 (ul. Humpolecká) v km 118,165 – 118,455, I/34 H. Brod průtah (ul. Lidická – bývalá I/38) v km 118,455 – 120,910, I/34 H. Brod (ul. Žižkova) v km 120,930 – 121, 165, I/38 (obchvat H. Brod) v km 140,850 – 148,360 a I/38K (ul. Masarykova) v km 0,000 – 1,860 v Havlíčkově Brodě z důvodu zajištění provádění stavby ,,I/38 Havlíčkův Brod, Lidickáʺ v rozsahu grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy

od 20. 6. 2024 do 31. 3. 2025

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

od 20. 6. 2024 do 5. 7. 2024

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a možnosti vyjádřit se k podkladům rozhidnutí - "Splašková kanalizace a ČOV Lučice" na pozemcích v k.ú. Lučice