Úřední deska



Kategorie úřední desky

Výpis článků

od 14. 2. 2024 do 29. 2. 2024

Rozhodnutí o společném povolení „Přeložka vodovodu ul. Okrouhlická, Mlýnská - Havl. Brod“

od 14. 2. 2024 do 15. 3. 2024

Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele ZŠ a PŠ U Trojice 2104, Havlíčkův Brod

od 14. 2. 2024 do 7. 3. 2024

Aukční vyhláška 13634/N

od 13. 2. 2024 do 28. 2. 2024

Záměr prodeje pozemků nebo jejich částí č. 2135/1, č. 4286/78, č. 4286/79 v k. ú. Havlíčkův Brod konkrétnímu zájemci

od 12. 2. 2024 do 27. 2. 2024

Doručení rozhodnutí o souhlas s realizací průzkumného vrtu v rozsahu pozemku parc. č. 727/26 v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu veřejnou vyhláškou z důvodu, že nejí znám účastník řízení po zemřelé Marii Vaňkátové

od 12. 2. 2024 do 27. 2. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a silnici č. II/150 v Havlíčkově Brodě v ul. Za Hrnčírnou, Havlíčkova a Ledecká, dle grafické přílohy (rekonstrukce NTL a STL plynovodu, realizovanou za úplné uzavírky provozu na místní komunikaci č. 160c v Havlíčkově Brodě v ul. Za Hrnčírnou, v úseku od kř. s ul. Ledečská (II/150) u č.p. 2844 k č.p. 3647)

od 12. 2. 2024 do 27. 2. 2024

Stanovení místní úpravy provozu na silnici první třídy I/34 (budoucí I/38) v křižovatce ulic Chotěbořská a II/344 U Cihláře, Havlíčkův Brod, v rozsahu grafické přílohy