Úřední deskaKategorie úřední desky

Výpis článků

od 9. 2. 2024 do 26. 2. 2024

Záměr výpůjčky části pozemku poz. parc. č. 790/2, 803/1, 2305/10 v k. ú. Havlíčkův Brod konkrétnímu zájemci

od 9. 2. 2024 do 9. 2. 2027

Smlouva o poskytnutí grantu z rozpočtu města - Orel jednota Havlíčkův Brod

od 9. 2. 2024 do 26. 2. 2024

Rozhodnutí o vydání společného povolení na stavbu: „I/38 Havlíčkův Brod, Lidická“

od 8. 2. 2024 do 23. 2. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v Havlíčkově Brodě v ul. Žďárská a Perknovská, dle grafické přílohy (kulturní akce "Perknovská pouť)

od 8. 2. 2024 do 23. 2. 2024

Záměr výpůjčky částí pozemků poz. parc. č. 239, 251/2, 263/2, 270/7, 270/8, 270/9, 2259/27, 2259/29, 2259/47, 2259/48, 2259/49, 2259/224, 2259/225, 2263/1, 2263/2, 2264/1, 2376/2, 2376/6, 2376/17, 2376/33 v k. ú. Havlíčkův Brod konkrétnímu zájemci

od 7. 2. 2024 do 22. 2. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 17c v Havlíčkově Brodě na Havlíčkově náměstí, dle grafické přílohy (akce "Vinný košt")

od 7. 2. 2024 do 22. 2. 2024

Rozhodnutí - Studentské koleje Vysoké školy polytechnické, Jihlava