Vedení města

Projekt Zdravé město

MA 21      Zdravé město

Místní Agenda 21 (MA21) je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě.

MA21 je časově náročný proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojováním veřejnosti a využíváním všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji zvyšuje kvalitu života ve všech jeho směrech a vede k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních.

Mnohé z aktivit a programů směřujících ke zlepšení kvality života a životního prostředí ve městech/obcích/regionech by se daly nazvat MA21. Jednotlivé činnosti musí být ovšem součástí dlouhodobé, jasně stanovené a veřejností přijaté strategie udržitelného rozvoje. MA21 může iniciovat kdokoliv (místní správa, neziskové organizace, škola, i jednotlivci). Iniciační skupina by měla zapojit co největší množství obyvatel ke tvorbě akčního plánu, který musí být následně zaštítěn politicky (převzato z portálu www.ma21.cz).

Zdravé město Havlíčkův Brod  – člen Národní sítě Zdravých měst České republiky od 27. 6. 2016

Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR)
 – asociace sdružující města, obce a regiony, které realizují mezinárodní Projekt Zdravé město (PZM) – Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu veřejné správy, strategického plánování a řízení v souladu s principy udržitelného rozvoje a podpory zdraví a ptají se aktivně na názory svých obyvatel. Více informací na www.zdravamesta.cz nebo  www.nszm.cz.

Mezinárodní Projekt Zdravé město  - iniciovala a dále rozvíjí OSN – Světová zdravotnická organizace (WHO) od roku 1988. Jedná se o velice aktivní hnutí municipalit v Evropě, které na regionální úrovni realizuje zásady dokumentů OSN – Zdraví 21 (Health 21) a Agenda 21. Česká zdravá města na mezinárodní úrovni reprezentuje NSZM ČR.

KONTAKTY:

Politik ZM a MA 21

Ing. Vladimír Slávka, místostarosta města Havlíčkův Brod

 

Koordinátor ZM a MA 21

Ing. Marie Kudrnová

tel. 569497149, 603294788

e-mail: mkudrnova%z%muhb.cz

identifikátor datové schránky: 5uvbfub

Postranní menu