Vyhláška č. 4/2024 - zákaz požívání alkoholu na veř. prostranství

Obecně závazná vyhláška města Havlíčkův Brod o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

(účinnost od 27.6.2024, do té doby platná vyhláška č. 1/2009)

Postranní menu