Vedení města

Komise rady

Složení komisí rady města

 

Komise rady města
Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ)

Ing. Jana Fischerová, CSc.

 PhDr. Ivana Štrossová

MUDr. Magdalena Chvílová Weberová

Postranní menu