Komise Zdravého města a místní Agendy 21

Komise Zdravého města a místní Agendy 21 (ZM a MA21) je poradním orgánem rady města, který odborně a manažersky dohlíží nad procesy ZM a MA21. Komise se vyslovuje ke koncepčním i operativním otázkám, které mohou mít vliv na zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života ve městě. Komise aktivně spolupracuje na rozvoji ZM a MA21 ve městě prostřednictvím řady aktivit (např. kampaně, akce pro veřejnost, Fórum ZM, práce s výstupy komunitního plánování, plán zlepšování atp.).

Je významným partnerem koordinátora, ale i politika ZM a MA21. Je orgánem fungujícím na základě mezisektorového partnerství – je důležité, aby zde byly zastoupeny subjekty z řad veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru.

Prostřednictvím komise je zajištěno, aby ZM a MA21 nebyl ve městě reprezentován pouze v osobě politika a koordinátora ZM a MA21, ale aby byl provázán do chodu celé municipality a stabilizován napříč více volebními obdobími.

Postranní menu