Registrované sociální služby, působící v regionu Havlíčkův Brod

Sociální služby města Havlíčkova Brodu, p. o.  - www.ssmhb.cz

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o.  - www.ddhb.cz

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o. p. s.  - www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz

Kolpingovo dílo ČR, z. s.  - www.kolping.cz

Včelka sociální služby, o. p. s. - www.pecevcelka.cz

Pro Medikus Home Care Services, s. r. o. - www.domacipece24.cz

Oblastní charita Havlíčkův Brod, církevní organizace -www.hb.charita.cz

Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o. - www.onhb.cz

Život 99 - Jihlava, z. ú. - www.zivot99-jihlava.cz

Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. - www.hospicmezistromy.cz

ÚSVIT - zařízení pro SPMP, z. ú. - www.usvithb.cz

Benediktus, z. s. - www.benediktus.org

HÁTA, o. p. s. - www.hata-ops.cz

Oblastní charita Brno - středisko Třebíč AL PASO - www.trebic.charita.cz/nase-sluzby/al-paso-vysocina/

Fokus Vysočina, z. ú. - www.fokusvysocina.cz

J. J. Pestalozziho, o. p. s. - www.pestalozzi.cz

Postranní menu