Telefonní seznam úřadů a organizací města

Organizační složka
Jméno, funkce Telefon E-mail
Oddělení útvaru vnitřního auditu
Ing. Iva Kučírková
Vedoucí oddělení
569 497 150
Oddělení útvaru vnitřního auditu
Ing. Jana Matýsová
569 497 145
Oddělení útvaru vnitřního auditu