Nařízení Státní veterinární správy - UKONČENO s účinností právního předpisu ke dni 21.3.2023

Město Havlíčkův Brod upozorňuje, že katastrální území Březinka u Havlíčkova Brodu, Havlíčkův Brod, Klanečná, Perknov, Poděbaby, Šmolovy u Havlíčkova Brodu a Zbožice se staly nařízením Státní veterinární správy ze 17.2.2023 uzavřeným pásmem za účelem zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy (tzv. ptačí chřipky), potvrzené v obci Okrouhlice.

Mimořádná veterinární opatření nařízená dne 17. 2. 2023 nařízením Státní veterinární správy č. j. SVS/2023/027535-J a změněná dne 10. 3. 2023 nařízením Státní veterinární správy č.j. SVS/2023/036463-J vydaná z důvodu výskytu vysoce patogenní aviární influenzy na území Kraje Vysočina se ukončují s účinností právního předpisu ke dni 21.03.2023.

Podrobné informace jsou k dispozici pod tímto sdělením.

Změněno Název a anotace
23.3.2023 Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření
20.2.2023 Sčítací list - drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí
20.2.2023 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření
11.2.2021 Ptačí chřipka - informace pro drobnochovatele 2021
28.8.2019

Povinné čipování zvířat od roku 2020 

Povinné označování psů - Leták

8.2.2016 Sdělení majitelům psů - sáčky na exkrementy 

Postranní menu