Centrální registrační místo

Registrační povinnosti fyzické osoby, která zahajuje podnikatelskou činnost v režimu živnostenského zákona, je možno splnit na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě (centrálním registračním místě — CRM), jímž jsou určené odbory v 227 obcích na území ČR.

Na CRM je možné prostřednictvím Jednotného registračního formuláře (JRF) učinit tyto registrace, resp. přihlášky a hlášení do následujících evidencí: 

Ve vztahu k živnostenskému úřadu:

 • ohlášení živnosti
 • žádost o koncesi

Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení:

 • oznámení o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti OSVČ
 • přihláška k nemocenskému pojištění a k důchodovému spoření OSVČ

Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně:

 • oznámení pojištěnce o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti

Ve vztahu k Úřadu práce:

 • oznámení volného pracovního místa (příp. jeho obsazení)

Ve vztahu k finančnímu úřadu:

I v případě využití služeb CRM je zapotřebí vyplnit formulář Ministerstva financí, prostřednictvím něhož lze učinit následující přihlášky:

 • přihláška k registraci k dani z příjmů
 • přihláška k dani silniční
 • přihláška k dani z příjmů jako plátci: daně z příjmů ze závislé činnosti; daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně; zajišťující daň z příjmů
 • přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
 • oznámení o vstupu do paušálního režimu.

Postranní menu