Územně analytické podklady ORP Havlíčkův Brod

 
ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚAP V LETECH 2010, 2012, 2014, 2016 a 2020
V souladu s požadavky Zákona č. 183/2006 Sb., byla v letech 2010, 2012, 2014, 2016 a 2020 provedena úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod. Výstupy této aktualizace jsou dle jednotlivých výkresů v přiložených složkách (Výkres hodnot území, Výkres limitů využití území, Výkres záměrů na provedení změn v území, Problémový výkres).

Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, respektive jejich prvotní zpracování v roce 2008 bylo podpořeno/ financováno prostřednictvím IOP z prostředků EU, Evropského fondu pro regionální rozvoj a SR).

 

 

 

Portál územního plánování Kraje Vysočina ÚAP:  https://pupo.kr-vysocina.cz/up/uap

 

Postranní menu