Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - okresní výborNázev: Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - okresní výbor
Sídlo: Generála Luži 579, 582 22 Přibyslav
Organizační forma: občanské sdružení
IČ: 60127805
Bankovní spojení:  
Statutární zástupce: Karel Rosecký, předseda
Telefon / Fax: 721 091 135
E-mail:  
Web:  
Další kontakt: Kontaktní osoba: Marie Dvořáková, Nuselská 2991, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon: 732 285 587
kontakt lze zrealizovat i přes Centrum pro zdravotně postižené - 569 427 614

Charakteristika organizace

Organizace sdružuje občany postižené civilizačními chorobami: srdečními a cévními, dýchacího ústrojí, cukrovkou, roztroušenou sklerózou, sluchově a zrakově.