Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod (dále jen „bezpečnostní rada“) je zřízena v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 písm. a) a § 24 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako poradní orgán starosty města pro přípravu na krizové situace ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod.

Předsedou bezpečnostní rady je starosta, který jmenuje členy bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností.

Bezpečnostní radu svolává předseda bezpečnostní rady podle plánu práce na kalendářní rok, a to nejméně dvakrát ročně, nebo - v případě naléhavé potřeby mimořádně - na základě žádosti člena bezpečnostní rady.

Postranní menu