Městský úřad

Projekty podpořené Krajem Vysočina

Výpis článků

Akceschopnost JPO obce – Havlíčkův Brod 2022

Revitalizace separačního stání Jihlavská

Překladiště komunálního odpadu pro region Havlíčkův Brod

Udržitelný Havlíčkův Brod v roce 2022

Havlíčkův Brod, restaurování lunetových obrazů Svatý Josef před útěkem do Egypta a Dvanáctiletý Kristus v chrámu

Úprava návsi Perknov

Rekonstrukce požární nádrže v Termesivech

Oslavy výročí Karla Havlíčka Borovského

Akceschopnost JPO obce – Havlíčkův Brod 2021

Rekonstrukce malé vodní nádrže v Poděbabech

Oprava komunikace v Mírovce

Jubilejní 60. Trh řemesel v Havlíčkově Brodě

Havlíčkův Brod, restaurování lunetových obrazů Smrt sv. Josefa a Svatá Rodina v Josefově dílně

Oprava povrchu komunikace pro cyklisty v k. ú. Klanečná

Výstavba pumptracku, Havlíčkův Brod

Akceschopnost JPO obce – Havlíčkův Brod 2020

Stavební úpravy hygienického zázemí v ZŠ Nuselská, Havlíčkův Brod

Oprava povrchu hřiště ve Šmolovech

Vodovod Klanečná – příprava projektové dokumentace

Havlíčkův Brod, obraz Setkání na cestě do Egypta a obraz Svatá Rodina v Egyptě - restaurování

Postranní menu