Městský úřad

Projekty podpořené Krajem Vysočina

Výpis článků

2023 - Oprava cyklotrasy Klanečná - Veselice

2023 - Cyklotrasa Havlíčkův Brod - Termesivy

2023 - Akceschopnost JPO obce – Havlíčkův Brod, Perknov

2023 - Rekonstrukce malé vodní nádrže na pozemku parc. č. 454 v k. ú. Perknov

2023 - Štáflova chalupa - udržovací práce

2023 - "Havlíčkův Brod, restaurování lunetových obrazů Odpočinek na útěku do Egypta a Klanění tří králů"

Akceschopnost JPO obce – Havlíčkův Brod 2022

Revitalizace separačního stání Jihlavská

Překladiště komunálního odpadu pro region Havlíčkův Brod

Udržitelný Havlíčkův Brod v roce 2022

2022 - "Havlíčkův Brod, restaurování lunetových obrazů Svatý Josef před útěkem do Egypta a Dvanáctiletý Kristus v chrámu"

Úprava návsi Perknov

Rekonstrukce požární nádrže v Termesivech

Oslavy výročí Karla Havlíčka Borovského

Akceschopnost JPO obce – Havlíčkův Brod 2021

Rekonstrukce malé vodní nádrže v Poděbabech

Oprava komunikace v Mírovce

Jubilejní 60. Trh řemesel v Havlíčkově Brodě

2021 - "Havlíčkův Brod, restaurování lunetových obrazů Smrt sv. Josefa a Svatá Rodina v Josefově dílně"

Oprava povrchu komunikace pro cyklisty v k. ú. Klanečná

Postranní menu