Dálkové objednání a zjištění stavu front na úřadě

Na této stránce Vám zpřístupňujeme aplikace umožňující pomocí internetu dálkové objednání a zjištění stavu front na Městském úřadě v Havlíčkově Brodě  v agendách občanských průkazů a cestovních dokladů  a  v agendách odboru dopravy - evidence vozidel a řidičských průkazů.

Můžete si zde zároveň zjistit kolik lidí čeká nyní ve frontě na obsloužení a odhadnout čas obsluhy, zda se vyplatí jít pro službu dnes, nebo odložíte službu na další den. 

Systémy  WebCall jsou v provozu v úřední hodiny a jsou přímo napojeny na vyvolávací zařízení, které vydává klientům lístky k obsluze a následně je zve k příslušným přepážkám k obsloužení. Zjištěné a zobrazené informace jsou staré maximálně 2 min.

Službu WebCall  pro Město Havlíčkův Brod provozuje společnost Kadlec-elektronika, s.r.o.. Ochrana osobních údajů v systému je zajištěna smlouvou o zpracování osobních údajů.

Zpracování osobních údajů v systému probíhá na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů:
•   povinné údaje – jméno a příjmení a emailový kontakt – jsou nutné pro potvrzení rezervace termínu jednání (zaslání potvrzovacího emailu s PIN a dalšími pokyny),
•  nepovinný údaj – můžete uvést telefonní číslo (může být využito pro rychlé sdělení zrušení termínu v případě uzavření pracoviště např. z důvodu zhoršení aktuální epidemiologické situace).

Souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů za výše uvedeným účelem je udělen odesláním objednávky termínu. Odvolání takto uděleného souhlasu je možné provést kdykoli zrušením termínu rezervace.

Údaje jsou v systému uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu, tedy pro sjednání termínu a případnou reklamaci úkonu, nejdéle však 7 dnů po uplynutí rezervovaného termínu.
Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

 

Postranní menu