Roční parkovací karta je paušální platbou za krátkodobé parkování na vybraných parkovištích ve městě Havlíčkův Brod.

Zakoupení roční parkovací karty je možné na těchto parkovištích:

  • Bělohradská (10 000 Kč/vozidlo/rok)
  • Havlíčkovo náměstí (20 000 Kč/vozidlo/rok)
  • Jihlavská (5 000 Kč/vozidlo/rok)
  • Kalinovo nábřeží (10 000 Kč/vozidlo/rok)
  • Kotlina - dolní parkoviště (20 000 Kč/rok)
  • Na Ostrově (5 000 Kč/vozidlo/rok)

Roční parkovací karty jsou vydávány Ekonomickým odborem Městského úřadu v Havlíčkově Brodě fyzickým či právnickým osobám na dobu jednoho roku jako nepřenosné, na konkrétní registrační značku vozidla. Registrační značka je evidována v elektronické databázi Parkovacích oprávnění města. 

Roční parkovací karta nezaručuje rezervaci parkovacího místa.

Držitelům roční parkovací karty je umožněno požádat jednou po dobu platnosti roční parkovací karty o dočasnou změnu RZ vozidla na dobu nezbytně nutnou (maximálně na 30 kalendářních dnů). Možnost změny RZ roční parkovací karty je určena např. pro zapůjčené náhradní vozidlo ze servisu. Ukončení dočasné změny kratší než 30 kalendářních dnů je nutné oznámit.

Pokud dojde v průběhu platnosti roční parkovací karty k trvalé změně RZ vozidla (pořízení nového vozidla, změna RZ), může držitel roční parkovací karty požádat 1x ročně po dobu platnosti roční parkovací karty i o tuto změnu.

Oznámení výše uvedených změn je možné učinit elektronicky na parkovanihb%z%muhb.cz, osobně na Městském úřadě Havlíčkův Brod, ekonomický odbor, pracoviště V Rámech 1855. Držitel musí uvést novou RZ vozidla, změna je provedena obratem bez poplatku.

Postranní menu