V roce 2024 bude probíhat rozsáhlá rekonstrukce komunikace Dobrovského. Budou rekonstruovány inženýrské sítě, veřejné osvětlení a samozřejmě povrchy silnice a chodníků. Rekonstruovány budou i přilehlé křiřovatky Dobrovského - P.F.Ledvinky a Dobrovského - Husova

I. etapa v termínu 11. 3. 2024 - 1. 4. 2024
II. etapa v termínu 2. 4. 2024 - 31. 8. 2024
III. etapa v termínu 1. 9. 2024 - 15. 12. 2024

 

 I. etapa - bude uzavřena křižovatka ulic Horní, Husova, Dobrovského. Ulice Dobrovského bude uzavřena po sjezd do pivovaru. Dále bude uzavřena ulice Kobzinové a část ulice P.F. Ledvinky. Objízdná trasa je vedena po ulici Husova a dále po silnici I/38 a dále do ulice Sídliště Pražská. Objízdná trasa je obousměrná. Ulice Boženy Němcové a Na Valech budou obousměrné. V ulici P.F. Ledvinky budou provedeny opatření, které umožní v ulici obousměrný provoz. Pravidelná linková doprava bude odkloněna na objízdnou trasu.

 II. etapa – Po jednom měsíci uzavírky křižovatky ulic Horní, Husova a Dobrovského bude křižovatka otevřena pro veškerý provoz včetně BUS. Zůstane  uzavřena ulice Dobrovského, Kobzinové a P.F. Ledvinky. Od 17. 6. bude ulice Dobrovkého úplně uzavřena od okružní křižovatky Chotěbořská.

III. etapa - Bude pokračovat uzavírka ulice Dobrovského, B. Kobzinové a části ulice P.F.Ledvinky. Dále dojde opět k uzavírce křižovatky ulic Horní, Husova a Dobrovského. Ulice Boženy Němcové a Na Valech budou obousměrné. V ulici P.F. Ledvinky budou provedeny opatření, které umožní v ulici obousměrný provoz. Pravidelná linková doprava bude odkloněna na objízdnou trasu. 

Provoz MHD:
Při realizaci I. a III. etapy autobusové zastávky Havlíčkovo nám. a ul. Husova nebudou obslouženy. Pro linky 605001, 605002, 605004, 6050011 bude zřízena dočasná autobusová zastávka v ulici Dolní. Linka č. 605003 nebude obsluhována.
Při reliazaci II. etapy bude provoz MHD realizován bez omezení.

Autobusy veřejné linkové dopravy budou místo zastávky "Havlíčkovo nám." využívat zastávku "Sídl. Pražská" a "Bezručova"

Pěší provoz bude v místě stavby regulován za pomoci dopravních značek č. B30 + Z2.

 

Odbor dopravy 
MěÚ Havlíčkův Brod
inf. na tel. 569 497 309 p. Nováková

 

Postranní menu