Krajský úřad Kraje Vysočina po souhlasu Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina vydal z důvodu úplné rekonstrukce povrchu komunikace a výstavby nového veřejného osvětlení rozhodnutí o uzavírce komunikace I/38K ulice Lidická v termínu:

8. července – 28. října 2024

Silnice I/38K ulice Lidická v Havlíčkově Brodě bude uzavřena pro veškerý provoz. Omezení provozu je realizováno na dvě části, na úplnou a částečnou uzavírku.

Úplná uzavírka 8. 7. – 28. 10 2024

Úplná uzavírka se týká části komunikace I/38K ulice Lidická mezi světelnou křižovatkou Humpolecká – Lidická po křižovatku Lidická – Jihlavská. Komunikace bude úplně uzavřena a stavební práce budou probíhat v celé délce a šířce uzavřeného úseku. Dopravní připojení lokality U Borové, Nad Skalkou bude realizováno příčným přejezdem ulice Lidická z ulice Sekaninova řízeném světelnou signalizací.

Objízdná trasa ve směru Jihlava – Kolín a opačně bude vedena po severovýchodním obchvatu města. Obousměrná objízdná trasa ve směru Humpolec – Kolín (Jihlava) bude vedena od křižovatky Humpolecká – Lidická po silnice I/38K ulice Masarykova na křižovatku Masarykova - U Cihláře a dále směr Kolín, popř. po severovýchodním obchvatu směr Jihlava. Objízdná trasa platí pro veškerou dopravu.

Částečná uzavírka 8. 7. – 30. 8. 2024

Částečná uzavírka se týká části komunikace I/38K ulice Lidická od křižovatky Lidická – Jihlavská po vjezd do ČSPHM Shell. Práce v této části budou probíhat po polovinách, kdy provoz na polovině vozovky bude řízen kyvadlově světelnou signalizací. Bude tak po celou dobu zajištěno napojení ulice Jihlavská na ulici Lidická.
Od 31. 8. 2024 bude rameno křižovatky Jihlavská – Lidická pro směr na Jihlavu průjezdné bez omezení oběma směry.

Chodci, MHD, autobusová doprava

Uzavírka se mimo lokálních omezení nedotkne průchodu chodců,
Nevzniknou žádná omezení v průjezdu autobusů MHD. 
Veřejná autobusová linková doprava linek 600030, 600990 a 760600  bude vedena ulicemi Průmyslová, Havířská, Nádražní, Bezručova a Jihlavská. Zastávka „Zemědělská škola“ nebude obsluhována, náhradní bude zastávka „Nový Svět“. Zastávka „Bezručova“ nebude obsluhována, náhradní bude zastávka „Stavební škola“.

 

Přílohy: situace uzavírky, detaily křižovatek

 

Odbor dopravy
MÚ Havlíčkův Brod

Postranní menu