Muži a ženy, o.p.s.Název: Muži a ženy, o. p. s.
Sídlo: Zípecká 749/2, 250 01 Brandýs nad Labem
Organizační forma: o.p.s.
IČ:  28523369
Bankovní spojení:  
Statutární zástupce: Lucie Prokopová DiS.
Telefon / Fax:  608515428
E-mail:  prokopova%z%muziazeny.cz
Web: www.muziazeny.cz

Poslání organizace

Posláním organizace Muži a ženy, o.p.s. je sociální začleňování osob se zdravotním postižením (OZP) prostřednictvím jejich zaměstnávání v sociálních službách a při vzájemné pomoci. Sociální služba je zaměřena zejména na poskytování osobní asistence jiným osobám se zdravotním postižením, seniorům a dětem, včetně podpory jejich rodin.

Charakteristika organizace

Organizace dbá na dodržování individuálního a partnerského přístupu ke každému uživateli služeb a respektu vůči jeho jedinečnosti, odlišnostem a osobním prioritám.

Služba je poskytována tak, aby nebylo narušeno přirozené a důvěrné prostředí uživatele služeb a jeho důstojnost. Během poskytování služby je uživatel služeb motivován k převzetí zodpovědnosti za vlastní život, poznání a rozhodování. Všechny činnosti v rámci služby jsou vykonávány pouze se souhlasem uživatele služeb.

Mezi hlavní východiska organizace patří lidská práva, rovné příležitosti a nediskriminace.  Vzhledem k tomu, že organizace zaměstnává osoby se zdravotním postižením/omezením je též velmi důležitá vzájemnost tzn. že jsou podmínky a okolnosti služby nastaveny tak, aby byly zohledňovány potřeby jak uživatele služeb, tak i pomocníka.