Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, p.o.Název: Psychocentrum-manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina
Sídlo: Pod Příkopem 4, 586 01 Jihlava
Organizační forma: příspěvková organizace Kraje Vysočina
IČ: 71197435
Bankovní spojení:  
Statutární zástupce: , MUDr. Jiří Běhounek
Telefon / Fax: 567 308 855
E-mail: poradna.ji%z%psychocentrum.cz
Web: www.psychocentrum.cz

Poslání organizace

Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina poskytuje formou sjednaných návštěv- tzv. konzultací - psychologickou podporu lidem, kteří se ocitli v osobní, vztahové, rodinné, sociální nebo životní nepříznivé situaci a chtějí ji řešit s odbornou pomocí.

Charakteristika organizace

a)    Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - psychologické a sociální vedení, poradenská činnost, vedení terapeutických a tréninkových skupin, spolupráces návaznými institucemi.

b)   Sociálně terapeutické činnosti - psychologické (manželské a rodinné) poradenství, psychoterapie a psychoterapeutické vedení včetně pomocných psychoterapeutických technik, sociální poradenství a socioterapie, techniky mediace, psychologická diagnostická  činnost  formou psychologického vyšetření. 

c)   Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí :

1.   pomoc při vyřizování běžných záležitostí  (sociálně právní  a psychologické intervence).

2.   pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

 (psychologické a sociální vedení, podpůrná krizové intervence, techniky mediace, tréninky specifických dovedností – osvětová,  edukativní, přednášková činnost, spolupráce s návaznými institucemi).

podrobnější informace o uvedené službě najdete na web. Stránkách www.psychocentrum.cz