Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o. p. s.Název: Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o. p. s.
Sídlo: Vrchlického 57, 58647 Jihlava
Organizační forma: obecně prospěšná společnost
IČ: 265 94 706
Bankovní spojení: 179133355/0300
Statutární zástupce: Mgr. Miroslav Němec
Telefon / Fax: 568 841 034, 732 702 777
E-mail: szdptr%z%volny.cz
Web: www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz

Poslání organizace

Posláním Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina (v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Třebíči a ve Žďáře nad Sázavou) je prostřednictvím sociálního poradenství zvyšovat informovanost osob se zdravotním postižením, podporovat jejich nezávislost a samostatnost a napomáhat jim ke zvýšení či udržení kvality života.

Charakteristika organizace

CZP kraje Vysočina poskytuje poradenství, podporu a pomoc osobám se zdravotním postižením, jejich rodinám, blízkým a seniorům při zvládání obtížné sociální (životní) situace. Poskytuje informace o způsobech a možnostech řešení obtížné sociální situace uživatele a subjektech, které mohou poskytovat uživateli odbornou pomoc, včetně zprostředkování takové služby. Přispívá k nezávislosti a soběstačnosti uživatele zapůjčením kompenzační či rehabilitační pomůcky. Zlepšuje dostupnost odborného sociální poradenství pro OZP v kraji Vysočina prostřednictvím osobních návštěv v přirozeném domácím prostředí uskutečněným na základě telefonické žádosti uživatele.