Sociální poradenství - základní a odborné, půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek / § 37 - Odborné sociální poradenstvíPoskytovatel
Název: Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o. p. s.
Sídlo: Vrchlického 57, 58647 Jihlava
Telefon: 568 841 034, 732 702 777
E-mail: szdptr%z%volny.cz
Web: www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz
Služba - kontakty
Typ služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
Adresa: Dobrovského 2915, 58001 Havlíčkův Brod [Zobrazit na mapě]
 
Vedoucí služby: Mgr. Ilona Venzhöferová
Telefon: 569 427 614
Email: czphbrod%z%volny.cz
 
Telefon: 569 427 614
E-mail: czphbrod%z%volny.cz
Forma poskytování: ambulantní, telefonicky, elektronicky, terénní
Primární cílová skupina: senioři
osoby s tělesným postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby s duševním onemocněním
osoby s interním onemocněním
osoby s kombinovaným postižením
rodiče dětí se zdravotním postižením
Věková kategorie: neomezená
Kapacita služby: u poradenství neomezená, v půjčovně kompenzačních a rehabilitačních pomůcek může dojít k odmítnutí z kapacitních důvodů – předán
Provozní doba: po, st - 8:00 - 12:00 / 13:00 – 17:00, út, čt - 8:00 – 12:00 / 13:00 – 14:30, pá - 8:00 – 11:30, Úterý dopoledne, pátek - kontaktní práce, objednaní klienti
Bezbariérovost služby: služba je poskytována v bezbariérovém prostředí
Úhrada za poskytování služby: Základní a odborné poradenství je bezplatné, půjčovna rehabilitačních pomůcek se řídí platným ceníkem, který je součástí půjčovního řádu.
Působnost v lokalitě: Havlíčkobrodský okres, kraj Vysočina
Podmínky pro poskytnutí služby: Spádovost bydliště, cílová skupina, porozumění a souhlas uživatele s nabízenou službou, souhlas uživatele s poskytnutím osobních dat nezbytných pro poskytnutí konkrétní služby.
Podmínky pro neposkytnutí služby: Neposkytujeme sociální službu (komerčních záležitostí, obchodního a trestního práva, daňového a finančního poradenství ),o kterou žadatel žádá, nedostatečná kapacita k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá (u poradenství nepředpokládáme, že by mohlo z tohoto důvodu dojít k odmítnutí, v půjčovně kompenzačních a rehabilitačních pomůcek může dojít k odmítnutí z kapacitních důvodů – předán kontakt na jiného poskytovatele), uživatel nesouhlasí s nabízenou službou a dalšími podmínkami, uživatel opakovaně porušil ústní nebo písemnou dohodu o poskytnutí služby, nevhodné nebo agresivní chování uživatele.

Poslání služby: (Cíle služby)

Cíl 1: Poradenství, podpora a pomoc osobám se zdravotním postižením, jejich rodinám, blízkým a seniorům zvládat obtížnou sociální (životní) situaci

Cíl 2: Poskytovat informace o způsobech a možnostech řešení obtížné sociální situace uživatele o subjektech, které mohou poskytovat uživateli odbornou pomoc, včetně zprostředkování takové služby

Cíl  3: Co nejvíce přispět k nezávislosti a soběstačnosti uživatele zapůjčením kompenzační či rehabilitační pomůcky

Cíl 4: Zlepšit dostupnost odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením v kraji Vysočina prostřednictvím osobních návštěv v přirozeném domácím prostředí uskutečněných na základě telefonické žádosti uživatele

 

Stručná charakteristika služby:

Registrovaná poskytovaná služba dle zák. č.108/2006 Sb. Sociální poradenství zahrnuje základní a odborné sociální poradenství – její součástí je půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.

Zásady poskytované služby:

  • profesionalita
  • bezplatnost, anonymita
  • důstojnost a diskrétnost
  • respektování potřeb
  • nezávislost služby

Přehled činností:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím poskytování informací o jiných NNO, o pořádaných aktivitách – výstavy KP

b) sociálně terapeutické činnosti – informace o sociálních dávkách, příspěvcích, o možnosti získání či zapůjčení kompenzační pomůcky, skupinové poradenství, možnost zajištění právnických služeb právníkem

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – sepsání žádostí, vyplnění formulářů, objednání případně doprovod při vyřizování osobních záležitostí

Doplňující fakultativní činnost: drobný prodej baterií a příslušenství ke sluchadlům.

Způsob poskytování služby:

  • ambulantní - osobně v sídle poradny
  • telefonický - telefonicky na výše uvedeném telefonním čísle
  • elektronický - e-mailem
  • terénní - návštěvou sociálního pracovníka v domácím prostředí, klienta na základě předchozí domluvy (telefonem, e-mailem).