Ovzduší a meteorologie

Údaje jsou poskytnuté z meteostanice Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě

VÚB

Starý kotel vypustí 50 až 300 kg prachu za rok.Moderní kotel vypustí méně než 15 kg za rok. Dobře provozovaný moderní kotel produkuje výrazně méně emisí znečišťujících látek. Jak správně topit? Přečti si o tom i ty! 

Změněno Název a anotace
5.12.2023 Vliv ohňostrojů na kvalitu ovzduší
9.11.2023 Jak správně topit a ušetřit (publikace MŽP, 2. vydání)
10.5.2020 Nový zákon o ochraně ovzduší [PDF 462 kB]
8.3.2022 Informace pro občany o povinnostech pro používání kotlů na pevná paliva [PDF, 800 kB]
7.10.2021 Jak správně topit a UŠETŘIT! [PDF, 3,7 MB]
6.11.2021 Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva
14.9.2020 Informace o pálení odpadů [PDF 356 kB]

Postranní menu