ÚSVIT - zařízení SPMP Havlíčkův Brod, z. ú.Název: ÚSVIT - zařízení SPMP Havlíčkův Brod, z. ú.
Sídlo: Nádražní 909, 58001 Havlíčkův Brod
Organizační forma: zapsaný ústav
IČ: 05520843
Bankovní spojení: 115-3454820277/0100
Statutární zástupce: Mgr. Dana Koudelková
Telefon / Fax: 569 421 520 / 569 421 520
E-mail: usvit.hb%z%tiscali.cz
Web: www.usvithb.cz

Poslání organizace

Umožnit osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami ve věku od 16 - 55 let žít podobný život jako lidé bez postižení a využít stejných možností, napomáhat při řešení základních životních otázek lidí s mentálním postižením především v oblasti výchovy a vzdělání, sociální a pracovní přípravy pro jejich přiměřené společenské a pracovní uplatnění, včetně bydlení.

Charakteristika organizace

ÚSVIT - zařízení SPMP Havlíčkův Brod je nestátní nezisková organizace poskytující sociální, zdravotní a výchovně vzdělávací služby lidem s mentálním postižením a kombinovanými vadami.

Cílem zařízení je umožnit lidem s mentálním postižením zůstat součástí přirozeného prostředí, žít běžným způsobem a zároveň patřit do kolektivu vrstevníků, respektovat ho a mít podmínky pro další psychomotorický a psychosociální rozvoj.