Poskytovatel
Název: ÚSVIT - zařízení SPMP Havlíčkův Brod, z. ú.
Sídlo: Nádražní 909, 58001 Havlíčkův Brod
Telefon: 569 421 520
E-mail: usvit.hb%z%tiscali.cz
Web: www.usvithb.cz
Typ služby: § 46 - Denní stacionář
Adresa: Nádražní 909, 58001 Havlíčkův Brod [Zobrazit na mapě]
 
Vedoucí služby: Lenka Průžová DiS.
Telefon:  
Email:  
 
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Koudelková
Telefon: 569 421 520
Email: usvit.hb%z%tiscali.cz
Forma poskytování: ambulantní
Primární cílová skupina: lidé s mentálním postižením a kombinovanými vadami
Věková kategorie: 16 - 65 let
Kapacita služby: 20 uživatelů
Provozní doba: po - pá, od 6:30 - 16:00 hodin
Bezbariérovost služby: služba je poskytována v částečně bezbariérovém prostředí
Úhrada za poskytování služby: dle stupně závislosti
Působnost v lokalitě: Kraj Vysočina
Podmínky pro poskytnutí služby: mentální postižení
Podmínky pro neposkytnutí služby: závislost na alkoholu a jiných návykových látkách

Poslání služby:

Posláním denního stacionáře zařízení ÚSVIT je podpora a pomoc lidem s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb těchto osob. Působí na ně aktivně tak, aby mohli žít podobný život jako lidé bez postižení, nezůstávali v sociální izolaci a využívali stejných možností při řešení základních životních otázek. Podpora spočívá především v oblasti prohlubování vzdělání a výchovy, sociální a pracovní přípravy pro jejich přiměřené společenské a pracovní uplatnění.

Stručná charakteristika služby:

Ambulantní formou jsou poskytovány sociální, zdravotní a výchovně vzdělávací služby lidem s mentálním postižením. Díky zkušenému personálu zvládnou nejen péči o vlastní osobu, ale naučí se prosadit své zájmy a vůli, respektovat kolektiv, získají nové manuální dovednosti a zručnosti v pracovních dílnách, zlepší svůj zdravotní stav díky individuální rehabilitaci a pobytu ve vyhřívací kabině, hipoterapii, zlepší své dorozumívací schopnosti díky logopedii využívající zajímavý počítačový program. Uživatelé mají možnost každoročního rekondičního pobytu u moře.