Povinnosti při dočasném uložení vozidla (depozit)

Upozornění pro vlastníky vozidel vyřazených z provozu od 1. 7. 2013

 

 

 

Vlastníci vozidel, kteří mají vozidla dočasně vyřazena z provozu po 1. červenci 2013 jsou podle zákona povinni nahlásit „Adresu místa umístění vyřazeného vozidla“ a „Účel využití vyřazeného vozidla“, popřípadě ukončit „Vyřazením silničního vozidla z provozu“

S vlastníky vozidel, kteří nesplní tuto zákonnou povinnost, bude zahájeno správní řízení, ve kterém hrozí finanční postih až do výše 50 000,- Kč. 

 

Nahlášení „Adresy místa umístění vyřazeného vozidla“ a „Účelu využití vyřazeného vozidla“ je možné až po roce uložení!!

Nelze provést dříve. To znamená, že pokud někdo uložil vozidlo např. 1. února 2015, může zažádat o prodloužení nejdříve až 2. února 2016. A dále podle zákona tak musí učinit do 10-ti pracovních dnů.

 

 

Odbor dopravy

registr vozidel

Postranní menu