Zrušení údaje o místu trvalého pobytu 

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek.

Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části.

V případě rušení adresy trvalého pobytu bývalému manželovi (manželce) je nutné předložit pravomocné rozhodnutí o rozvodu.

 

Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat

Od 01.01.2016 je podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel zpoplatněno správním poplatkem 100,- Kč/ občan, kterému se žádá o zrušení adresy trvalého pobytu

 Adresa trvalého pobytu se ruší na žádost oprávněné osoby a osoba, které se pobyt ruší získává po ukončení správního řízení adresu ohlašovny, tj.

Havlíčkovo náměstí 57.

Havlíčkově Brodě se za účelem rušení adresy trvalého pobytu dostavte do budovy Městského úřadu na ulici Pražská 2954 do 3. patra:

 Ivana Čonková             569 497 332, iconkova%z%muhb.cz

 Bc. Martina Marková   569 497 331, mmarkova%z%muhb.cz

       

 

Postranní menu