Telefonní seznam úřadů a organizací města

Organizační složka
Jméno, funkce Telefon E-mail
Odbor životního prostředí
Ing. Marta Gerthnerová
Vedoucí odboru
569 497 200
Odbor životního prostředí
Úsek technické ochrany
Ing. Renata Horáčková
Odpady v Havlíčkově Brodě
569 497 204
Úsek technické ochrany
Lenka Klofáčová, DiS.
Vyjádření k projektové dokumentaci, administrace
569 497 281
Úsek technické ochrany
Ing. Miluše Ostatnická
Vodní hospodářství - odpadní vody
569 497 209
Úsek technické ochrany
Bc. Marcela Pátková
Vodní hospodářství - podzemní vody
569 497 245
Úsek technické ochrany
Jitka Rakušanová, DiS.
Ochrana ovzduší, ekologická výchova
569 497 241
Úsek technické ochrany
Ing. Karel Ruč
Vedoucí úseku, vodní hospodářství - povrchové vody
569 497 246
Úsek technické ochrany
Bc. Michaela Sobotková
Odpady, pachty rybníků, vyjádření k projektové dokumentaci
569 497 247
Úsek technické ochrany
Beno Trávníček, DiS.
Odpady v Havlíčkově Brodě, trhy řemesel
569 497 201
Úsek technické ochrany
Úsek ochrany přírodních zdrojů
Ivana Dáňová
Vyjádření k projektové dokumentaci, rybářství, trhy řemesel
569 497 248
Úsek ochrany přírodních zdrojů
Jaroslava Koubová, DiS.
Ochrana přírody a krajiny, kácení dřevin
569 497 205
Úsek ochrany přírodních zdrojů
Bc. Gabriela Pertlová
Přestupková řízení, ochrana zvířat
569 497 203
Úsek ochrany přírodních zdrojů
Lenka Rázlová
Ochrana zemědělského půdního fondu
569 497 202
Úsek ochrany přírodních zdrojů
Ing. Miroslav Sobotka
Lesní hospodářství
569 497 206
Úsek ochrany přírodních zdrojů
Bc. Andrea Stejskalová
Myslivost
569 497 207
Úsek ochrany přírodních zdrojů
Mgr. Ing. Monika Žáková
Ochrana přírody a krajiny, škody způsobené živočichy
569 497 208
Úsek ochrany přírodních zdrojů