Jaroslava Koubová, DiS.

Ochrana přírody a krajiny, kácení dřevin
Úsek ochrany přírodních zdrojů