Jitka Rakušanová, DiS.

Ochrana ovzduší, ekologická výchova
Úsek technické ochrany