Jitka Rakušanová, DiS.

Ochrana ovzduší, ekologická výchova, jednotné environmentální stanovisko
Úsek technické ochrany