Ing. Marta Gerthnerová

Vedoucí odboru
Odbor životního prostředí