Změněno Název a anotace Zodpovídá

Město Havlíčkův Brod vybírá tyto místní poplatky:
- poplatek ze psů (upraveno obecně závaznou vyhláškou města č. 8/2019)
- poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (upraveno obecně závaznou vyhláškou města č. 2/2022)
- poplatek za užívání veřejného prostranství (upraveno obecně závaznou vyhláškou města č. 11/2019)
- poplatek z pobytu (upraveno obecně závaznou vyhláškou města č. 3/2021)

Úplná znění platných obecně závazných vyhlášek jsou zveřejněna na webových stránkách města v sekci Vyhlášky a nařízení a ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

Zavedení a vybírání místních poplatků je stanoveno zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. V souladu se zákonem jsou podrobnosti k placení těchto poplatků upraveny ve  výše uvedených obecně závazných vyhláškách města Havlíčkův Brod. Evidence, placení a vymáhání neuhrazených místních poplatků probíhá podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád").

Ekonomický odbor vymáhá také neuhrazené pokuty či jiné sankce uložené ve správním řízení dalšími odbory úřadu nebo městskou policí. Proces vymáhání se řídí daňovým řádem.    

Základní informace pro komunikaci poplatníků se správci poplatků jsou v souladu s § 56 daňového řádu zveřejněny na úřední desce.

Kontakty na správce poplatků:

Poplatek ze psů:
Eva Raušová, tel. 569 497 236, e-mail: erausova%z%muhb.cz

Poplatek „za komunální odpad“:
Iva Halagačková, tel. 569 497 244, e-mail: ihalagackova%z%muhb.cz
Markéta Gögeová, tel. 569 497 237, e-mail: mgogeova%z%muhb.cz

Dagmar Sláviková, tel. 569 497 361, e-mail: dslavikova%z%muhb.cz

Poplatek z pobytu:
Eva Raušová, tel. 569 497 236, e-mail: erausova%z%muhb.cz

Poplatek za užívání veřejného prostranství:
Dagmar Sláviková, tel. 569 497 361, e-mail: dslavikova%z%muhb.cz

  
Vymáhání místních poplatků a pokut, exekuce:
Ing. Libuše Dvořáková, tel. 569 497 232, e-mail: ldvorakova%z%muhb.cz  
Petra Kolářová, tel. 569 497 243, e-mail: pkolarova%z%muhb.cz 
Ing. Nikola Příbramská, tel. 569 497 282, e-mail: npribramska%z%muhb.cz

 

Pro komunikaci se správci poplatků může poplatník využít připravené formuláře:
- žádost o potvrzení o bezdlužnosti
- žádost o vrácení přeplatku
- žádost o převedení platby či přeplatku
- žádost o povolení splátek

 

Postranní menu