Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců od právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení. To platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení, popřípadě první ze svých příjmení, užívat napříště jen své dřívější příjmení. 

Správní poplatek:

  • Do šesti měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu zdarma
  • po šesti měsících 300 Kč.

 Kam se obrátit:

  • Do šesti měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu na kterýkoliv matriční úřad. Po uplynutí této lhůty na matriční úřad podle místa trvalého pobytu žadatele v ČR.

 Co potřebujete předložit:

  • platný doklad totožnosti,
  • oddací list,
  • rozsudek o rozvodu manželství s doložkou o nabytí právní moci.

Postranní menu