Úplná uzavírka provozu na části místní komunikace v Havlíčkově Brodě v ul. Havlíčkova, v úseku od č.p. 2945 k č.p. 2224 (včetně křižovatek s ulicemi Hrnčířská a Jahodova), v celkové délce cca 220 m, z důvodu rekonstrukce této části komunikace v rámci stavební akce „PD - napojení na zónu Rozkošská - ul. Havlíčkova, Havlíčkův Brod".

Termín uzavírky od 9. ledna do 15. září 2023.

 

Uzavírkou bude dotčena trasa a obsluha zastávek MHD a linkové dopravy.

Objízdná trasa pro veškerou dopravu včetně BUS, ve směru od Perknova do centra, bude vedena z ul. Perknovské do ul. Havlíčkova a Králíčkova na silnici II/150 ul. Ledečská, přičemž vozidla BUS z ul. Ledečské odbočí vlevo na ul. Stamicova, přes kterou se autobusy vrátí na trasu linek do ul. Havlíčkova.

Odbor dopravy
MěÚ Havlíčkův Brod
(kontakt: 569 497 319)

Postranní menu