Telefonní seznam úřadů a organizací města

Organizační složka
Jméno, funkce Telefon E-mail
Odbor rozvoje města
Ing. Josef Beneš
Vedoucí odboru
569 497 130
Odbor rozvoje města
Renáta Borkovcová, DiS.
Úsek státní památkové péče
569 497 138
Odbor rozvoje města
Jitka Kudlová
569 497 131
Odbor rozvoje města
Úsek investiční
Ing. Luboš Duben
569 497 283
Úsek investiční
Martina Kolářová, Dis.
569 497 152
Úsek investiční
Ing. Kateřina Kubátová
569 497 135
Úsek investiční
Renáta Pajerová
569 497 134
Úsek investiční
Ing. Pavel Sláma
Vedoucí úseku
569 497 148
Úsek investiční
Úsek územního plánování a GIS
Ing. Alena Aubusová, Ph.D.
Vedoucí úseku
569 497 132
Úsek územního plánování a GIS
Eva Čejková
569 497 147
Úsek územního plánování a GIS
Ing. Veronika Havlíčková
569 497 137
Úsek územního plánování a GIS
Bc. Jakub Hladík
569 497 280
Úsek územního plánování a GIS
Ing. Milena Kuncířová
569 497 178
Úsek územního plánování a GIS