Renáta Borkovcová, DiS.

Úsek státní památkové péče
Odbor rozvoje města