Ing. Alena Aubusová, Ph.D.

Vedoucí úseku
Úsek územního plánování a GIS