Ing. Alena Aubusová, Ph.D.


Úsek územního plánování a GIS