Ochrana přírody a půdy

Změněno Název a anotace
15.3.2021 Registrace úkrytů netopýrů ve městě Havlíčkův Brod [PDF, 3,7 MB] 
15.3.2021 Monitoring hnízdišť rorýse obecného [PDF, 4,2 MB] 
15.3.2021 Úhyny ptáků na skleněných plochách [PDF, 9,3 MB] 
15.3.2021 Monitoring hnízdišť kavky obecné [PDF, 3,3 MB] 
1.3.2021 Obrázková statistika Půda Národního zemědělského muzea [PDF, 6 MB] 
1.3.2021 Obrázková statistika Zemědělství Národního zemědělského muzea [PDF, 15,4 MB] 
12.2.2019 Pozemkové úpravy - krok za krokem [PDF, 1,7 MB] 
1.11.2019 Rorýsi - výjimeční obyvatelé Havlíčkova Brodu [PDF, 374 kB]
1.11.2019 Škody způsobené chráněnými živočichy [PDF, 373 kB]
24.5.2006 Výsadba vzrostlých stromů u Nového hřbitova [PDF, 553 kB] 
1.11.2019 Stanice Pavlov o.p.s. v Pavlově u Ledče nad Sázavou [PDF, 355 kB] 

Postranní menu