V souladu s požadavky Zákona č. 183/2006 Sb., proběhla v roce 2016 úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod.

Postranní menu